Dižkoki.

Beverīnas novads ir dižkokiem bagāts. Pagaidām, kamēr tiek pilnībā apkopots un sagatavots materiāls par tiem, var apskatīt septiņus no tiem, kuri auguši cauri gadsimtiem.

Atpiļu ozola vecumu lēš uz 400 gadiem. Tā apkārtmērs šodien ir 8,1 m. No seniem laikiem Atpiļu ozols tiek saukts par Upurozolu. Vēl 19. gs. septiņdesmitajos gados vecie apkārtnes iedzīvotāji Atpiļu Upurozolam ziedojuši naudu, prievītes un citas sīkas lietiņas. Apkārtējos tīrumos tajos laikos atrasti vairāki ordeņa laika naudas gabali. Šis Upurozols saistāms ar Ziemeļvidzemē plaši izplatīto mājas garu pielūgšanu. Ozola tuvumā atrodas arī upurakmens. Uz tā saknēm aug piepe-  parastā aknene (Fistulina hepatica)kas pēc formas atgādina aknu. Izdala asinssarkanu šķidrumu. Labprāt aug pie ozolu pamatnes. Latvijā sastopama reti. Suga iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Ierakstīta Sarkanajā grāmatā

Ņemot vērā, ka ozols atrodas privātā teritorijā, vēlams ievērot zināmu neuzbāzību ozola apskates laikā un auto novietot ceļa sākumā.

Bekuru ozols- atrodas Beverīnas novada Brenguļu pagasta Jaunarāju māju teritorijā Gaujas krastā. Tā apkārtmērs ir 6,6m un tanī sev mājvietu atradušas melnās spož skudras- sauktas arī par mirdz skudrām Tās ir iekļautas Latvijas Sarkanājā grāmatā.

Rūtiņu kļava- atrodas  Beverīnas novada, Trikātas pagasta, "'Rūtiņās". Kļavas vecums ir aptuveni 150 gadu, bet neraugoties uz relatīvi jaunajiem gadiem kļava sasniegusi milzīgus apmērus- 6.04m.

Spreņu Zviedru priede atrodas netālu no Spreņu mājām Beverīnas novadā, Brenguļu pagastā. Stumbra apkārtmērs 1,3 m no saknēm 2,72m.

Nodievu priede atrodas kādreizējās lielsaimniecības "Nodievi" teritorijā lielceļa malā, Beverīnas novada, Kauguru pagasta teritorijā. Tās apkārtmērs mērīts 1,3 m augstumā no zemes ir 3,78 m.

Mūrnieku priede atrodas tagadējā Pelču māju teritorijā tuvu ceļam Brenguļi - Trikāta. Tās apkārtmērs 1,3 m augstumā no zemes ir 3,10m. Priedes stumbrā ir arī bišu dore.

Pirkumu grozs