Trikātas Sv. Jāņa evangēliski luteriskā baznīca sendienās.

http://trikatasvesture.beverina.lv/index.php/baznica-religija

0
Autortiesības © 2019 Beverīnas novada pašvaldība.

 .