Struktūrvienības reģistrācija.

Neliels ieskats uzņēmuma veidošanā un tā reģistrēšanā.

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/uznemejiem/strukturvienibas-registracija


Pirkumu grozs