Ģerbonis


Ģerboņa saktā saskatāmas daudzas latviešiem svarīgas zīmes un tēlainas nozīmes simboli. Aplis – tā ir Saule un visa plašā pasaule. Krusts – Dieva radošā spēka un svētības simbols. Četru Zaru jeb Uguns krusti – simbolizē četrus Pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu – pasaules darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrāts saktas un krusta centrā – pirmā (Dieva) doma, ideja, impulss. To sauc arī par galdu, kur jau mazā mērogā ietvertas visas pasaules tālākās attīstības līnijas.

2014.gada 26.jūlijā Trikātas evaņģēliski luteriskā Sv. Jāņa baznīcā tika iesvētīts Beverīnas novada ģerbonis.

0
Autortiesības © 2019 Beverīnas novada pašvaldība.

 .