Par novadu


Beverīnas novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu. Administratīvais centrs ir Kauguru pagasta Mūrmuiža. Novada kopējā platība ir 300,5 km2, iedzīvotāju skaits – 3336 (uz 01.01.2016)  blīvums – 11 iedzīvotāju uz 1 km2. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes.

Novadam ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Tas robežojas ar Latvijas Republikas nozīmes pilsētu Valmieru. Tāpat Beverīnas novads robežojas ar Burtnieku, Kocēnu, Priekuļu, Smiltenes un Strenču novadiem.

Beverīnas novadā ir daudzveidīga daba un plaša kultūrvēsture. Daļa novada teritorijas ietilpst Gaujas nacionālajā parkā un aizsargājamā ainavu apvidū Ziemeļgauja. Visu novada pagastus caurvij Gauja, savukārt tās lielākās pietekas – Abuls, Miegupe, Lisa, kas veido skaisto Latvijas ainavu un ir senu vēstures notikumu liecinieces.

Brenguļu pagasta apdzīvojuma struktūras pamatu veido divi ciemi: Brenguļi un Cempi. Ciema struktūra ir īpatnēja ar to, ka teritorijā atrodošās mājas (pārsvarā lauku viensētas) izvietotas izklaidus un tādējādi objektīvi noteikt ciemu robežas nav vienkārši. Šīm teritorijām ciema statuss noteikts ar teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam.

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/novads/brengulu-pagasta-vesture

Kauguru pagasts ir viens no blīvāk apdzīvotajiem pagastiem visā bijušajā Valmieras rajonā. Pagasta teritorijas apdzīvotības struktūras pamatu veido vairāki ciemi, vasarnīcu ciemi un izklaidus izvietotas viensētas. Lielākie no tiem Mūrmuiža un mazāki ciemi Līči, Kauguri, Kaugurmuiža. Trīs lielākajās apdzīvotajās vietās – Mūrmuižā, Kauguros un Līčos dzīvo puse no pagasta iedzīvotājiem; Mūrmuižā – apmēram trešā daļa pagasta iedzīvotāju.

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/kauguru-pagasta-vesture-2

Trikātas pagasta apdzīvotība koncentrējas pagasta vidus un dienvidu daļā, jo teritorijas ziemeļdaļu aizņem lieli mežu masīvi. Tajos pašā teritorijas ziemeļu stūrī atrodas apdzīvotā vieta Ūdriņas, kam ar teritorijas plānojumu noteikts ciema statuss – šeit kompaktā teritorijā ir apmēram 50 iedzīvotāju mājokļi ar atbilstošām tehniskajām infrastruktūrām.

http://trikatasvesture.beverina.lv/

Pirkumu grozs