Par novadu

Beverīnas novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu. Administratīvais centrs ir Kauguru pagasta Mūrmuiža. Novada kopējā platība ir 300,5 km2, iedzīvotāju skaits – 3336 (uz 01.01.2016)  blīvums – 11 iedzīvotāju uz 1 km2. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes.

Novadam ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Tas robežojas ar Latvijas Republikas nozīmes pilsētu Valmieru. Tāpat Beverīnas novads robežojas ar Burtnieku, Kocēnu, Priekuļu, Smiltenes un Strenču novadiem.

Beverīnas novadā ir daudzveidīgas dabas bagātības, kas mijās ar kultūrvēsturisko objektu esamību. Daļa novada teritorijas ietilpst Gaujas nacionālajā parkā un aizsargājamā ainavu apvidū Ziemeļgauja. Visu novada pagastu caurvij Gauja, savukārt tās lielās pietekas – Abuls, Miegupe, Lisa – ir cieši saistītas gan ar vēsturiskajiem notikumiem, gan veido ainaviskus skatus.

0
Autortiesības © 2019 Beverīnas novada pašvaldība.

 .