Atēlā: bijušais Trikātas muižas krogs "Zelta auns", vēlāk pagājuša gadsimtā 20tajos gados tas bija patērētāju biedrības nams. Mūsdienās veikla Top un šokolādes ražotnes R Chocolate- mājvieta.
http://trikatasvesture.beverina.lv/

0
Autortiesības © 2019 Beverīnas novada pašvaldība.

 .