LIAA uzsāk iesniegumu pieņemšanu no tūristu mītnēm pašizolācijas pakalpojumu nodrošināšanai

Šeit


No 23. decembra Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk iesniegumu pieņemšanu no tūristu mītnēm, kuras vēlas nodrošināt pašizolācijas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto kārtību. Valsts atbalsts pašizolācijai tiks nodrošināts fiziskām personām, un atbalsta saņēmējs varēs izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA mājaslapā pieejamā mītņu saraksta, kuras pirms tam būs saņēmušas Veselības inspekcijas (VI) atzinumu. Atbalsts būs pieejams arī tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atriezīsies Latvijā repatriācijas kārtībā no Lielbritānijas.

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēs nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus un būs saņēmuši VI apliecinājumu. Pieteikties šāda apliecinājuma saņemšanai var, rakstot e-pastu uz [email protected], norādot viesnīcas nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju saziņai. Pēc VI atzinuma saņemšanas potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem jāpiesakās LIAA, aizpildot pieteikuma veidlapu: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnu-pieteikums-izmitinasana..., kurai pievienots VI izsniegtais apliecinājums. Pēc saņemtā iesnieguma izvērtēšanas un vienošanās noslēgšanas tūristu mītne tiks reģistrēta LIAA veidotajā viesnīcu sarakstā ar kuru varēs iepazīties www.liaa.gov.lv.

“Lai pieteiktos valsts atbalstam pašizolācijas pakalpojumu sniegšanā, viesnīcai sākotnēji jāsaņem atzinums no Veselības inspekcijas un tad jāreģistrējas LIAA, kura veidos sarakstu ar pakalpojumu sniedzējiem. Potenciālie pakalpojumu saņēmēji no šī saraksta varēs izvēlēties sev piemērotāko viesnīcu pašizolācijai. Savukārt norēķinus ar viesnīcām LIAA veiks pēc pakalpojuma sniegšanas, saskaņā ar piestādīto rēķinu. Pirmās tūristu mītnes jau ir pieteikušās VI atzinuma saņemšanai un prognozējam, ka valsts līdzfinansēto pakalpojumu varēs sākt saņemt jau tuvākās nedēļas laikā,” skaidro LIAA direktora vietniece Iveta Strupkāja.

Atbalstu 80 % apmērā no kopējās izmitināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī, varēs saņemt Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, kā arī Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi. Atbalsta saņēmējam būs jāveic līdzmaksājums 20 % apmērā.

Savukārt personām, kuras atgriezušās Latvijā no Lielbritānijas valsts noteiktajā repatriācijas kārtībā, valsts segs 100 % no kopējās izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 45 eiro diennaktī. Noteikumi paredz, ka no Lielbritānijas repatriētajiem Latvijas valstspiederīgajiem 35 eiro tiks nodrošināti izmitināšanas pakalpojumam, bet 10 eiro ēdināšanai.

Saskaņā ar noteikumiem izmitināšanas perioda garums ir 14 dienas, bet repatriācijas gadījumā tās ir 10 dienas. Atsevišķos gadījumos uzturēšanās periodu būs iespējams pagarināt vienu reizi par to pašu periodu.

Atbalsta programmu īsteno LIAA sadarbībā ar Slimību kontroles un profilakses centru, Veselības inspekciju un Ārlietu ministriju.

Plānots, ka atbalsts būs pieejams līdz 2021. gada martam. Atbalsta finansēšanai paredzēts novirzīt valsts budžeta finansējumu līdz 2 173 500 eiro.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu pieteikumu tūristu mītnes var iesniegt LIAA, sūtot to uz [email protected] vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai sūtot pa pastu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1142.

Papildus informāciju iespējams iegūt pa konsultatīvo tālruni Covid-19 krīzes pārvarēšanai +371 68803505, kurš strādās arī svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00, vai rakstot e-pastu uz [email protected]

VPR “Iespējas digitālai komunikācijai un radošiem projektiem” 

3. decembrī tiešsaistes seminārs Vidzemes uzņēmējiem. Ikviens interesents aicināts pieteikties ŠEIT līdz 2. decembrim.

Seminārs norisināsies “Zoom” platformā no plkst. 14.00 līdz 17.00.

 Tiešsaistes seminārs “Tūrisms Vidzemē – atbilde vīrusam”: vadlīnijas Vidzemes tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmējiem, kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem

                       *   *   *   *

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

No 2020. gada 25. marta darbu sācis konsultatīvais tālrunis, kas īpaši izveidots uz krīzes laiku, lai sniegtu uzņēmējiem informāciju un konsultācijas par valsts atbalsta iespējām.

Uzņēmējus aicina sazināties ar LIAA pa tālruņa numuru 68803505 vai e-pastā [email protected], pēc iespējas precīzāk aprakstot situāciju, kurā uzņēmums atrodas un kāds atbalsts tam nepieciešams. Tālrunis par atbalsta iespējām strādā katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Maksimālai cilvēku aizsardzībai noteiktas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ( Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu") Plašāka informācija šeit:  https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27630-maksimalai-cilveku-aizsardzibai-noteiktas-prasibas-sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem

Cienījamie uzņēmēji.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs (Valmieras pilsētas pašvaldība), sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem, apzina tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju viedokli par situāciju tūrisma nozarē, kā arī to, kā katra pašvaldība varētu palīdzēt turpmāk tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem, ārkārtas situācijas laikā un pēc tās, kas ir būtiskākie risināmie jautājumi - saziņā ar valsti un pašvaldību līmenī. 

 Priecāsimies saņemt priekšlikumus, kāda veida rīcību un īstenojamos pasākumus Jūs sagaidītu no katras pašvaldības, kas būtu nepieciešams jūsu uzņēmējdarbības krīzes seku pārvarēšanai, sekmīgai uzņēmējdarbības turpināšanai. Aptaujas anketu Jūs atradīsiet šeit: https://docs.google.com/forms/d/1x8rWsnE33gHWuebBNPyVbIpMUbkDCipR5JCSoW19w8k/edit 
 
Aptaujas rezultāti apkopotā formā būs pieejami katram novadam! Priecāšos, ja radīsiet laiku sniegt atbildes nedēļas laikā (t.i. līdz 13. maijam)

                                       *    *    *    *    *

Valmieras Attīstības aģentūras                               

   Informācija.

Ņemot vērā īpašos apstākļus Covid-19 vīrusa uzliesmojuma dēļ, Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izveidojusi īpašu tiešsaistes vietni Valmieras un apkārtnes uzņēmēju atbalstam un ērtībām. Uzņēmēju atbalsta tiešsaistes vietne pieejama saitē http://developvalmiera.lv/covid-19/ .

Saitē atradīsiet šādas iespējas:
Aktuālā informācija un atbalsta iespējas
Vietnē lasāmas jaunākās ziņas, pieejams apkopojums par valsts atbalstu un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu uzņēmējiem, kā arī vienuviet ievietota informācija par citiem noderīgiem informācijas resursiem. Sadaļa "Biežāk uzdotie jautājumi" sniedz praktiskus ieteikumus un atbildes uz jautājumiem, kas rodas uzņēmējiem un darba devējiem, organizējot ikdienas darbu sociālās distancēšanās, pašizolācijas un karantīnas apstākļos.

Problēmas un risinājuma pieteikuma forma
Lai dotu iespēju uzņēmējiem uzdot jautājumus, informēt par problēmām un sniegt priekšlikumus vēl veiksmīgākam uzņēmēju atbalstam, izveidota vienkārša pieteikuma forma. Uzņēmēji un darba devēji aicināti droši izmantot šo risinājumu jebkādu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā! Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras Attīstības aģentūru ātri reaģēs, iespēju robežās risinās un atbildēs uz iesūtītajiem pieteikumiem (4 līdz 8 darba stundu laikā).

Konsultēšanās
Papildus iepriekš minētajiem risinājumiem uzņēmējiem un darba devējiem pieejamas arī bezmaksas konsultācijas telefoniski un e-pastā. Jebkādu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā aicinām uzņēmējus un darba devējus zvanīt uz tālruņa numuru 26805200 vai rakstīt uz e-pastu [email protected] (kontaktpersona: Baiba Zvejniece, Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja). Konsultācijas pieejamas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

                                    


Visit Valmiera tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju aptauja par situāciju tūrisma nozarē un atbalstu krīzes seku novēršanā

 Valmieras Tūrisma informācijas centrs (Valmieras pilsētas pašvaldība), sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem, laika posmā no 2020.gada 6. maija līdz 15. maijam apzināja tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju viedokli par situāciju tūrisma nozarē, kā arī to, kā katra pašvaldība varētu palīdzēt turpmāk tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem, ārkārtas situācijas laikā un pēc tās,  kas ir būtiskākie risināmie jautājumi - saziņā ar valsti un pašvaldību līmenī.

Sniegto personas datu pārzinis ir Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienība “Valmieras tūrisma informācijas centrs”. Datu apstrādes mērķis bija iegūt un apkopot Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumu viedokli par situāciju tūrisma nozarē ārkārtas situācijas saistībā ar Covid-19 laikā. Iegūtā informācija un dati tika izmantoti tikai un vienīgi apkopotā veidā.

Kopumā anketu aizpildīja 15 respondenti: 6 no Valmieras, 5 no Beverīnas novada, 1 no Burtnieku novada un 3 no  Kocēnu novada.

2. Ja uz 1. jautājumu atbildējāt "Jā", lūdzu, sniedziet komentāru, ko tieši sagaidāt! Ja uz 1. jautājumu atbildējāt ar "Nē", tad pārejiet pie 3. jautājuma!

6 respondenti:

 1. - Ieviest samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā ēdināšanas un tūristu mītņu sektoriem, tūrisma pakalpojumiem;
  -  Atbalsta pasākumus vietējā tūrisma attīstībai, lai tuvojošās sezonas ietvaros īpašu atbalstu saņemtu vietējā tūrisma uzņēmumi un stimulētu vietējo pieprasījumu, t.sk. īstenojot informatīvu kampaņu vietējā tūrisma attīstībai;
  - Jaunu ārvalstu tūristu piesaistei pēc Covid-19 krīzes, sniedzot atbalstu īpaši darījumu tūrisma attīstībai;
  -Atcelt tirdzniecības maksas vietējā mēroga pasākumiem – tirdziņiem;
  - Izstrādāt īpašas veselības drošības vadlīnijas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ceļotājiem.
 2. Informāciju par uzņēmumu, piedāvājumu iespēju pašvaldības sociālajos tīklos, ievērojot šī brīža situāciju.
 3. Atbalsts telpu nomu nomaksai.
 4. Sadarbība jaunu tūrisma produktu izveidē un virzīšanā tirgū.
 5.  - Palīdzēt atrisināt viesmīlības jomas jau sen iekustināto PVN samazināšanu, tas, mūsuprāt, šajā laikā ir īstais atbalsts !!!!
   - Saistībā ar sezonas darbu - pielāgot sezonas un nepilnas darba slodzes veicējiem voučeru sistēmu, kas palīdzētu samazināt darba spēka izmaksas un piesaistīt darbinieku uz nepieciešamo periodu un laiku.
   - Šajā krīzes laikā būtu ieteikums pašvaldībām kopā ar lielākajiem pilsētas nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem rast iespēju vasaras terasēm nepiemērot īres maksājumus.
   - Iespēju robežās piesaistīt uz bērnu nometņu, sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanu, protams ja šādi pasākumi būs pieļaujami.
 6. Reālus atvieglojumus, kā piemēram, NĪ nodokļa samazināšanu nevis atlikšanu uz rudeni, kad būs jāmaksā dubultā. Rudenī nav gaidāma tūristu dubultā pieplūde un maksājumi tikai pieaugs. Tiešās dotācijas.

 3. Kādas ir lielākās grūtības tūrisma uzņēmējdarbībā, kuras Jūs skar vistiešāk? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

4. Kuros uzņēmuma darbības rādītājos notikušas vislielākās izmaiņas? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

5. Kurus no piedāvātajiem atbalsta mehānismiem esat izmantojis Covid-19 krīzes laikā? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

6.Kā Jūs plānojat rīkoties tuvāko 6 mēnešu līdz 1 gada laikā? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

7. Atzīmējiet skalā no 1-5 (kur 1 ir ar viszemāko prioritāti, 5 - ar visaugstāko), kāda veida aktivitātes tūrismā šī gada ietvaros saredzat kā obligāti īstenojamas, kuras nodrošinātu Valmieras pilsētas pašvaldība, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldības?

15 respondenti   

8. Kādus ilgtermiņa risinājumus Jūs ieteiktu pašvaldību līmenī tūrisma jomas atveseļošanai? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

9.Vai un kāda veida alternatīvas saredzat tūrisma uzņēmēju esošās infrastruktūras pielietošanā? (Piemēram, viesnīcu telpu izmantošanu citiem mērķiem u.tml.)

15 respondenti:

· Nesaredzu – 6

· Grūti pārveidot viesnīcu telpas, lai ievērotu socializēšanās noteikumus. Jebkura pārveidošana prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Visas bankas ietur noraidošu pozīciju atbalstot tikai ražošanas uzņēmumus vai pārtikas pārstrādātājus. Uzņēmumus ar nekustamā īpašuma portfeļiem neatbalsta ārpus Rīgas reģiona – 1

· Pagaidām turamies kā naktsmītne – 1

·  Ir idejas – 1

·  Domājam, ka vēl ir pāragri par to domāt jo krīze vēl nav tik dziļa – 1

·  Mazo tirdziņu formāts mājražotāju pagalmos - sestdienās katrs mājražotājs pēc kārtas varētu uzņemties saimnieka lomu un savā pagalmā (bez maksas) aicināt tirgoties nelielu skaitu kaimiņu mājražotāju. Cilvēki, kas agrāk iepirkās tirdziņos, varētu braukt uz šiem mazajiem tirdziņiem, pie viena iepazīstot personīgāk vietējos mājražotājus, redzēt vidi, kurā viņi rada savu produkciju – 1

· Izmantot vietējo tūrisma firmu pakalpojumus, mazām grupām, Piemēram, teātris, "Eži", Valmiermuiža, Kultūras centrs, Mūzikas skola – 1

· Radošās darbnīcas – 1 

10.Citi ierosinājumi vai idejas!

· Organizēt pasākumus mazām grupām, līdzās reklamējot vietējo naktsmītņu pakalpojumus. Arī kvalitatīvākos apartamentus, kur ģimene var justies droši, ne tikai viesnīcas.

Darbinieku skaits pirms un pēc ārkārtas situācijas: 15 respondenti

* Ir uzņēmumi, kuriem pastāvīgo darbinieku skaits ārkārtas situācijā samazināts, bet daļa darbinieku atrodas dīkstāvē.   

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

2020. gada maijā                           

   

0
 .