Tiešsaistes seminārs “Tūrisms Vidzemē – atbilde vīrusam”: vadlīnijas Vidzemes tūrisma un viesmīlības jomas uzņēmējiem, kā pielāgoties jaunajiem apstākļiem

                       *   *   *   *

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

No 2020. gada 25. marta darbu sācis konsultatīvais tālrunis, kas īpaši izveidots uz krīzes laiku, lai sniegtu uzņēmējiem informāciju un konsultācijas par valsts atbalsta iespējām.

Uzņēmējus aicina sazināties ar LIAA pa tālruņa numuru 68803505 vai e-pastā [email protected], pēc iespējas precīzāk aprakstot situāciju, kurā uzņēmums atrodas un kāds atbalsts tam nepieciešams. Tālrunis par atbalsta iespējām strādā katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Maksimālai cilvēku aizsardzībai noteiktas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ( Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu") Plašāka informācija šeit:  https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/27630-maksimalai-cilveku-aizsardzibai-noteiktas-prasibas-sabiedriskas-edinasanas-uznemumiem

Cienījamie uzņēmēji.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs (Valmieras pilsētas pašvaldība), sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem, apzina tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju viedokli par situāciju tūrisma nozarē, kā arī to, kā katra pašvaldība varētu palīdzēt turpmāk tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem, ārkārtas situācijas laikā un pēc tās, kas ir būtiskākie risināmie jautājumi - saziņā ar valsti un pašvaldību līmenī. 

 Priecāsimies saņemt priekšlikumus, kāda veida rīcību un īstenojamos pasākumus Jūs sagaidītu no katras pašvaldības, kas būtu nepieciešams jūsu uzņēmējdarbības krīzes seku pārvarēšanai, sekmīgai uzņēmējdarbības turpināšanai. Aptaujas anketu Jūs atradīsiet šeit: https://docs.google.com/forms/d/1x8rWsnE33gHWuebBNPyVbIpMUbkDCipR5JCSoW19w8k/edit 
 
Aptaujas rezultāti apkopotā formā būs pieejami katram novadam! Priecāšos, ja radīsiet laiku sniegt atbildes nedēļas laikā (t.i. līdz 13. maijam)

                                       *    *    *    *    *

Valmieras Attīstības aģentūras                               

   Informācija.

Ņemot vērā īpašos apstākļus Covid-19 vīrusa uzliesmojuma dēļ, Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izveidojusi īpašu tiešsaistes vietni Valmieras un apkārtnes uzņēmēju atbalstam un ērtībām. Uzņēmēju atbalsta tiešsaistes vietne pieejama saitē http://developvalmiera.lv/covid-19/ .

Saitē atradīsiet šādas iespējas:
Aktuālā informācija un atbalsta iespējas
Vietnē lasāmas jaunākās ziņas, pieejams apkopojums par valsts atbalstu un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu uzņēmējiem, kā arī vienuviet ievietota informācija par citiem noderīgiem informācijas resursiem. Sadaļa "Biežāk uzdotie jautājumi" sniedz praktiskus ieteikumus un atbildes uz jautājumiem, kas rodas uzņēmējiem un darba devējiem, organizējot ikdienas darbu sociālās distancēšanās, pašizolācijas un karantīnas apstākļos.

Problēmas un risinājuma pieteikuma forma
Lai dotu iespēju uzņēmējiem uzdot jautājumus, informēt par problēmām un sniegt priekšlikumus vēl veiksmīgākam uzņēmēju atbalstam, izveidota vienkārša pieteikuma forma. Uzņēmēji un darba devēji aicināti droši izmantot šo risinājumu jebkādu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā! Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras Attīstības aģentūru ātri reaģēs, iespēju robežās risinās un atbildēs uz iesūtītajiem pieteikumiem (4 līdz 8 darba stundu laikā).

Konsultēšanās
Papildus iepriekš minētajiem risinājumiem uzņēmējiem un darba devējiem pieejamas arī bezmaksas konsultācijas telefoniski un e-pastā. Jebkādu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu gadījumā aicinām uzņēmējus un darba devējus zvanīt uz tālruņa numuru 26805200 vai rakstīt uz e-pastu [email protected] (kontaktpersona: Baiba Zvejniece, Valmieras Attīstības aģentūras uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja). Konsultācijas pieejamas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

                                    


Visit Valmiera tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju aptauja par situāciju tūrisma nozarē un atbalstu krīzes seku novēršanā

 Valmieras Tūrisma informācijas centrs (Valmieras pilsētas pašvaldība), sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem, laika posmā no 2020.gada 6. maija līdz 15. maijam apzināja tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmēju viedokli par situāciju tūrisma nozarē, kā arī to, kā katra pašvaldība varētu palīdzēt turpmāk tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem, ārkārtas situācijas laikā un pēc tās,  kas ir būtiskākie risināmie jautājumi - saziņā ar valsti un pašvaldību līmenī.

Sniegto personas datu pārzinis ir Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienība “Valmieras tūrisma informācijas centrs”. Datu apstrādes mērķis bija iegūt un apkopot Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumu viedokli par situāciju tūrisma nozarē ārkārtas situācijas saistībā ar Covid-19 laikā. Iegūtā informācija un dati tika izmantoti tikai un vienīgi apkopotā veidā.

Kopumā anketu aizpildīja 15 respondenti: 6 no Valmieras, 5 no Beverīnas novada, 1 no Burtnieku novada un 3 no  Kocēnu novada.

2. Ja uz 1. jautājumu atbildējāt "Jā", lūdzu, sniedziet komentāru, ko tieši sagaidāt! Ja uz 1. jautājumu atbildējāt ar "Nē", tad pārejiet pie 3. jautājuma!

6 respondenti:

 1. - Ieviest samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā ēdināšanas un tūristu mītņu sektoriem, tūrisma pakalpojumiem;
  -  Atbalsta pasākumus vietējā tūrisma attīstībai, lai tuvojošās sezonas ietvaros īpašu atbalstu saņemtu vietējā tūrisma uzņēmumi un stimulētu vietējo pieprasījumu, t.sk. īstenojot informatīvu kampaņu vietējā tūrisma attīstībai;
  - Jaunu ārvalstu tūristu piesaistei pēc Covid-19 krīzes, sniedzot atbalstu īpaši darījumu tūrisma attīstībai;
  -Atcelt tirdzniecības maksas vietējā mēroga pasākumiem – tirdziņiem;
  - Izstrādāt īpašas veselības drošības vadlīnijas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ceļotājiem.
 2. Informāciju par uzņēmumu, piedāvājumu iespēju pašvaldības sociālajos tīklos, ievērojot šī brīža situāciju.
 3. Atbalsts telpu nomu nomaksai.
 4. Sadarbība jaunu tūrisma produktu izveidē un virzīšanā tirgū.
 5.  - Palīdzēt atrisināt viesmīlības jomas jau sen iekustināto PVN samazināšanu, tas, mūsuprāt, šajā laikā ir īstais atbalsts !!!!
   - Saistībā ar sezonas darbu - pielāgot sezonas un nepilnas darba slodzes veicējiem voučeru sistēmu, kas palīdzētu samazināt darba spēka izmaksas un piesaistīt darbinieku uz nepieciešamo periodu un laiku.
   - Šajā krīzes laikā būtu ieteikums pašvaldībām kopā ar lielākajiem pilsētas nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem rast iespēju vasaras terasēm nepiemērot īres maksājumus.
   - Iespēju robežās piesaistīt uz bērnu nometņu, sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanu, protams ja šādi pasākumi būs pieļaujami.
 6. Reālus atvieglojumus, kā piemēram, NĪ nodokļa samazināšanu nevis atlikšanu uz rudeni, kad būs jāmaksā dubultā. Rudenī nav gaidāma tūristu dubultā pieplūde un maksājumi tikai pieaugs. Tiešās dotācijas.

 3. Kādas ir lielākās grūtības tūrisma uzņēmējdarbībā, kuras Jūs skar vistiešāk? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

4. Kuros uzņēmuma darbības rādītājos notikušas vislielākās izmaiņas? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

5. Kurus no piedāvātajiem atbalsta mehānismiem esat izmantojis Covid-19 krīzes laikā? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

6.Kā Jūs plānojat rīkoties tuvāko 6 mēnešu līdz 1 gada laikā? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

7. Atzīmējiet skalā no 1-5 (kur 1 ir ar viszemāko prioritāti, 5 - ar visaugstāko), kāda veida aktivitātes tūrismā šī gada ietvaros saredzat kā obligāti īstenojamas, kuras nodrošinātu Valmieras pilsētas pašvaldība, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldības?

15 respondenti   

8. Kādus ilgtermiņa risinājumus Jūs ieteiktu pašvaldību līmenī tūrisma jomas atveseļošanai? Iespējami vairāki atbilžu varianti!

15 respondenti

9.Vai un kāda veida alternatīvas saredzat tūrisma uzņēmēju esošās infrastruktūras pielietošanā? (Piemēram, viesnīcu telpu izmantošanu citiem mērķiem u.tml.)

15 respondenti:

· Nesaredzu – 6

· Grūti pārveidot viesnīcu telpas, lai ievērotu socializēšanās noteikumus. Jebkura pārveidošana prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Visas bankas ietur noraidošu pozīciju atbalstot tikai ražošanas uzņēmumus vai pārtikas pārstrādātājus. Uzņēmumus ar nekustamā īpašuma portfeļiem neatbalsta ārpus Rīgas reģiona – 1

· Pagaidām turamies kā naktsmītne – 1

·  Ir idejas – 1

·  Domājam, ka vēl ir pāragri par to domāt jo krīze vēl nav tik dziļa – 1

·  Mazo tirdziņu formāts mājražotāju pagalmos - sestdienās katrs mājražotājs pēc kārtas varētu uzņemties saimnieka lomu un savā pagalmā (bez maksas) aicināt tirgoties nelielu skaitu kaimiņu mājražotāju. Cilvēki, kas agrāk iepirkās tirdziņos, varētu braukt uz šiem mazajiem tirdziņiem, pie viena iepazīstot personīgāk vietējos mājražotājus, redzēt vidi, kurā viņi rada savu produkciju – 1

· Izmantot vietējo tūrisma firmu pakalpojumus, mazām grupām, Piemēram, teātris, "Eži", Valmiermuiža, Kultūras centrs, Mūzikas skola – 1

· Radošās darbnīcas – 1 

10.Citi ierosinājumi vai idejas!

· Organizēt pasākumus mazām grupām, līdzās reklamējot vietējo naktsmītņu pakalpojumus. Arī kvalitatīvākos apartamentus, kur ģimene var justies droši, ne tikai viesnīcas.

Darbinieku skaits pirms un pēc ārkārtas situācijas: 15 respondenti

* Ir uzņēmumi, kuriem pastāvīgo darbinieku skaits ārkārtas situācijā samazināts, bet daļa darbinieku atrodas dīkstāvē.   

Valmieras Tūrisma informācijas centrs

2020. gada maijā                           

   

0
Autortiesības © 2019 Beverīnas novada pašvaldība.

 .